HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ tarafından yazılan NOTLU – AÇIKLAMALI – İÇTİHATLI – ÖRNEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ ASKERÎ CEZA KANUNUTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT adlı Kitabın 24. BASKISI OCAK 2019'DA ÇIKMIŞTIR. OFİS NUMARALARINI ARAYARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

HUKUK HABERLERİ

AYİM KARARI
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Somut olay değerlendirildiğinde; davacının, muvazzaf astsubay adayı olabilmesi için taksirli suçlar hariç olmak üzere herhangi bir cürümden dolayı hükümlü bulunmaması veya soruşturma altında olmaması gerekmektedir. Oysa; davacı hakkında Edremit 1’nci Sulh Ceza Mahkemesinin 23.03.2012 tarih ve 2015/374 karar sayılı kararı ile “müessir fiil” suçundan dolayı “2.000,00 TL. adli para cezası verildiği ve bu cezadan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, anılan kararda zikredilen “müessir fiil” suçunun kasten işlenen cürümlerden olduğu, bu durumda Edremit 1’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nin söz konusu kararıyla davacının muvazzaf astsubay adayı olarak Jandarma Okullar Komutanlığına bağlı Jandarma Astsubay Temel Kursunda Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma eğitimine alınmadan önce bir cürümden soruşturma olduğunun kabulü gerekmektedir. Böylece öğrenciliği öncesinde Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve kasıtla işlenen bir suç dolayısıyla hakkında soruşturma yapılan, hatta kovuşturması devam eden (sanık statüsündeki), davacının muvazzaf astsubay adayı olabilmesi koşullarından biri olan “taksirli suçlar hariç olmak üzere bir cürümden soruşturma altında olmamak” koşulunu taşımadığı öğrenim sırasında anlaşılmakla birlikte, davacının okuldan çıkarılmasına sebep olan mahkûmiyetinin kız kardeşinin kızı hakkında dedikodu çıkarılması toplumumuz içinde gelenek ve ahlaki değerlerimizin hususunun toplumumuz içinde gelenek ve ahlaki değerlerin erkeğe yüklemiş görevler açısında değerlendirilmesi, genç kızın davacı ile kan bağı ile bağlı olması, davacının genç kızın akrabası genç kızı koruma gayeti ile anılan eylemi gerçekleştirmesinin Jandarma Astsubay Temel Kursundan çıkarılmasını gerektirecek bir durumu olmadığı, bu nedenle okuldan çıkarılma işleminin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır (AYİM, 2. D. 24.06.2015, E.2014/1925, K. 2015/1114).

AYİM KARARI
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)

Somut olayımızda her ne kadar davacımız hakkında temin aşamasında bir ceza soruşturması/kovuşturması yürütülmüş olduğu ve bu durumunun da Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliğine göre okula alınmama veya alınmış ise öğrenci statüsünden çıkarılma sebebi sayılmış ise de, davacının söz konusu soruşturmaya rağmen okula alındığı, yaklaşık 5 ay öğrencilik yaptıktan sonra soruşturma altında bulunduğu gerekçesiyle okuldan çıkarıldığı, oysa davacının öğrencilikten çıkarılma işlemi kesinleşmeden önce Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinin 21.10.2014 tarih ve 2014/503 sayılı kararı ile mütalaaya uygun olarak hakaret suçundan “düşme”; silahlı tehdit suçundan ise “beraat” kararı verildiği nazara alındığında, dava konusu işlemin Anayasanın 38 inci Maddesi ve AİHS’nin 6 ncı maddesi ve masumiyet ilkesine aykırılık teşkil edeceği gibi hukuki güvenlik ve hakkaniyet ilkelerine de aykırılık teşkil edeceği değerlendirilerek, okuldan çıkarılma işleminin, sebep ve amaç yönünden mevzuata ve hukuka aykırı bulunduğu kanaatine varılarak, işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır (AYİM 2.D. 09 Eylül 2015, E. 2015/98, K.2015/1334).

 

HUKUK HABERLERİ MAKALELER

BEKÇİLİĞE ALINMAMA–GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Devamı için tıklayınız.

 

TSK’DAN AYIRMA (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME SEBEBİYLE SÖZLEŞME FESHİ (UZMAN ERBAŞ)
Devamı için tıklayınız.

KARA HARP OKULU AYIRMA
Devamı için tıklayınız.

FAİZ ÖDENMEMESİ
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞME YENİLEMEME (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ SUBAY (SÖZLEŞME YENİLEMEME)
Devamı için tıklayınız.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (SUTASAK)
Devamı için tıklayınız.

İLİŞİK KESME (MEMUR)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.

İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.