HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ tarafından yazılan NOTLU – AÇIKLAMALI – İÇTİHATLI – ÖRNEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ ASKERÎ CEZA KANUNUTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT adlı Kitabın 24. BASKISI OCAK 2019'DA ÇIKMIŞTIR. OFİS NUMARALARINI ARAYARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

HUKUK HABERLERİ

AYİM KARARI 
(TSK Disiplin Kanunu – Zamanaşımı)

Dosyadaki idari tahkikat raporu ve rapora dayanak olan tanık beyanlarından ve tespit tutanağından, Manisa Alaşehir Uluderbent Jandarma Karakol Komutanlığında görevli olan davacının 29.05.2013 günü saat 20:40 sıralarında, görev yaptığı Uluderbent garnizonundan izinsiz ayrıldığı ve bu ayrılışın hizmet gereği olmadığı anlaşılmaktadır. Davacının 29.05.2013 günü Uluderbent Beldesinden ayrılarak idari yönden "bağlı bulunan Alaşehir İlçesine gitmesi eylemine aynı tarihte Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı olması nedeniyle davacının disiplin amiri konumunda bulunan J.Yzb. E. O.A.’nın tanıklık ettiği olay tespit tutanağı ve tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Davacı hakkındaki idari tahkikatın Manisa İl Jandarma Komutanlığının 03.06.2013 tarih ve PER:1040 - 23302-13/ sayılı yazısı ile başlatıldığı ve sonuç raporunun 17.06.2013 tarihli üst yazı ile davacının yeni birliği ve dolayısıyla yeni disiplin amirliği olan Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildiği ve yazının 18.06.2013 tarihinde Selendi İlçe Jandarma Komutanlığınca teslim alındığı davacı vekili tarafından karar düzeltme dilekçesi ekine konulan belgelerden anlaşılmıştır. Bu durumda, davacının disiplin cezasına konu disiplinsizlik eylemi olarak kabul edilen garnizonu izinsiz terk etme eyleminin 29.05.2013 günü davacının disiplin amiri tarafından öğrenildiği, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca disiplin soruşturmasına 03.06.2013 tarihinde başlanıldığı, bu aşamada davacının Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına atandığı, disiplin soruşturması sonuç raporunun Manisa İl Jandarma Komutanlığının 17.06.2013 tarihli üst yazısı ile davacının yeni birliği olan Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildiği, yazının 18.06.2013 tarihinde Selendi ilçe Jandarma Komutanlığınca teslim alındığı, 04.07.2013 tarihli savunma istemi ile davacıdan 29.05.2013 günlü garnizonu izinsiz terk etmek eylemi nedeniyle savunmasının istenildiği ve savunmasını en geç 08.07.2013 günü saat 17:00’ye kadar sunması gerektiğinin bildirildiği, davacının 06.07.2013 tarihinde savunmasının sunduğu ve davacının yeni disiplin amiri tarafından 16.07.2013 tarihinde garnizonu izinsiz terk etmek disiplinsizliğinden 6413 sayılı Kanun’un 18/1-ı maddesi uyarınca davacının 1/20 oranında aylıktan kesme disiplin cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, savunma için kullanılan iki günlük sürenin, soruşturma için geçirilen sürenin ve posta süresinin, disiplinsizliğin öğrenilmesinden cezalandırma tarihine kadar geçen süreden çıkarılmasıyla cezalandırma işleminin 6413 sayılı Kanun’un 39’ncu maddesindeki bir aylık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra tesis edildiği anlaşıldığından işlemin iptaline karar verilmesi yoluna gidilmiştir 
(AYİM, 3. D. 8.7.2015, E. 2015/933, K.2015/1038).

 

HUKUK HABERLERİ MAKALELER

BEKÇİLİĞE ALINMAMA–GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Devamı için tıklayınız.

 

TSK’DAN AYIRMA (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME SEBEBİYLE SÖZLEŞME FESHİ (UZMAN ERBAŞ)
Devamı için tıklayınız.

KARA HARP OKULU AYIRMA
Devamı için tıklayınız.

FAİZ ÖDENMEMESİ
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞME YENİLEMEME (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ SUBAY (SÖZLEŞME YENİLEMEME)
Devamı için tıklayınız.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (SUTASAK)
Devamı için tıklayınız.

İLİŞİK KESME (MEMUR)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.


İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.