HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ tarafından yazılan NOTLU – AÇIKLAMALI – İÇTİHATLI – ÖRNEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ ASKERÎ CEZA KANUNUTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT adlı Kitabın 24. BASKISI OCAK 2019'DA ÇIKMIŞTIR. OFİS NUMARALARINI ARAYARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

HUKUK HABERLERİ

AYİM KARARI  (İl içi atama işleminin iptali)
Dava konusu işlem irdelendiğinde; davacının Jandarma Genel Komutanlığının 02 Mayıs 2014 tarihli genel atamalarıyla, İzmir-Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı 35'inci Trafik Tim Komutanı olarak atamasının yapıldığı, 2014 yılı genel atama dönemi öncesinde İzmir-Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı 35'inci Trafik Tim Komutanı olarak görevli olan J.Astb.Bçvş.M.M.nin ise eşinden boşandığı ve eşiyle aynı ilçede bulunmasının sıkıntılara yol açacağını beyan ederek il içi atama talebinde bulunduğu, bunun üzerine 2014 yılı genel atamalarıyla, İzmir- Buca İlçe Jandarma Komutanlığı 13'üncü Trafik Tim Komutanı olarak atamasının yapıldığı, ancak J.Astb.Bçvş.M.M.nin genel atamalardan sonra bir kez daha dilekçe vererek boşanmış olduğu eski eşi ile yeniden evleneceğini, eşinin Çeşme İlçesinde öğretmen" olarak görev yapması ve kızının Çeşme Anadolu Lisesinde öğrenimine devam etmesi nedeniyle, aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla yeniden önceki görev yerine atanma talebinde bulunduğu, akabinde Aydın Jandarma Bölge Komutanlığınca yapılan teklif doğrultusunda atama teklifi uygun görülerek Jandarma Genel Komutanlığınca 12 Haziran 2014 tarihinde yapılan atamalarla, davacının İzmir-Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı 35'inci Trafik Tim Komutanı olarak atamasından sarfınazar edilerek, İzmir- Buca İlçe Jandarma Komutanlığı 13'üncü Trafik Tim Komutanı olarak atamasının yapıldığı, J.Astb.Bçvş.M.M.nin ise İzmir- Buca İlçe Jandarma Komutanlığı 13'üncü Trafik Tim Komutanı olarak atamasından sarfınazar edilerek, İzmir-Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı 35'inci Trafik Tim Komutanı olarak atamasının yapıldığı görülmekle beraber; davacının yapılan atamasından sarfınar edilmesine neden olarak davalı tarafça ileri sürülen hususların davacı açısından da geçerli olduğu, il içi atama işlemi gerçekleştirilirken davacının eşinin devlet memuru olduğu ve buna göre genel atamalardan sonra davacının atamasının yapıldığı yere tayin olabilmek için gerekli müracaatları yapabileceğinin göz ardı edildiği, nitekim davacıya atama emrinin tebliğini müteakip eşi tarafından İzmir Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yapılan müracaat sonrasında, davacının eşinin Çeşme İlçe Nüfus Müdürlüğüne naklen atamasının yapıldığı, kaldı ki 2014 yılı genel atama dönemi öncesinde, İzmir- Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı 35'inci Trafik Tim Komutanı olarak görev yapan J.Astb.Bçvş.M.M.nin, boşandığı için eşiyle aynı ilçede birlikte yaşamasının sorunlar yaratacağını beyan ederek il içi atama talebinde bulunduğu, bunun üzerine talebi uygun görülerek, genel atamalarla İzmir- Buca İlçe Jandarma Komutanlığı 13'üncü Trafik Tim Komutanı olarak atamasının yapıldığı, diğer yandan J.Astb.Bçvş.M.M. ikinci dilekçesinde eşiyle evleneceğini beyan ederek aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla yeniden atama talebinde bulunmuş ve idarece bu talep kabul edilmiş ise de davalı idarece J.Astb.Bçvş.M.M. tarafından herhangi bir belge ibraz edilmeden, sadece bu personelin beyanlarına itibar edilerek evleneceği ihtimaline binaen atama işlemi tesis edildiği; resmi bir belgeyle ispat olunmayan soyut mazerete istinaden yapılan bu işlem nedeniyle, kısa bir süre önce atama gören davacı hakkında, ikinci bir atama işlemi tesis edilmesinin, davacının eşinin iş durumu mazeretini de olumsuz etkilediği bu itibarla; idarece takdir yetkisinin, objektif kıstaslara bağlı kalınarak, kişi yararı ile kamu yararı arasında denge gözetilerek, takip edilen kamu yararı amacına, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kamu hizmetinin etkinliği ve verimliliği prensiplerine uygun olarak kullanıldığı söylenemeyeceğinden, dava konusu il içi atama işleminin hukuka aykırı olduğu (AYİM, 1. D. 10.12.2014, E. 2014/830, K. 2014/1203).

 

HUKUK HABERLERİ MAKALELER

BEKÇİLİĞE ALINMAMA–GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Devamı için tıklayınız.

 

TSK’DAN AYIRMA (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME SEBEBİYLE SÖZLEŞME FESHİ (UZMAN ERBAŞ)
Devamı için tıklayınız.

KARA HARP OKULU AYIRMA
Devamı için tıklayınız.

FAİZ ÖDENMEMESİ
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞME YENİLEMEME (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ SUBAY (SÖZLEŞME YENİLEMEME)
Devamı için tıklayınız.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (SUTASAK)
Devamı için tıklayınız.

İLİŞİK KESME (MEMUR)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.

İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.