HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

HUKUK HABERLERİ

AYİM KARARI
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması)
Davacı hakkında tesis edilen işlem değerlendirildiğinde; Jandarma Genel Komutanlığı Askerî Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda yapılan yargılama neticesinde davacı hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına" karar verilmesi üzerine, 25.05.2015 tarihinde toplanan Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile okuldan ilişiği kesilerek anılan Yönetmeliğin 61 inci maddesinde sağlanan takdir hakkı kapsamında davacı okuldan uzaklaştırılmıştır. Okuldan uzaklaştırma ile askerî öğrencilik statüsünün devam edip etmediği, taraflar arasındaki ihtilafın çözülmesinde önem arz etmektedir. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğine göre iki çeşit askerî öğrenci statüsü vardır. Bunlardan ilki astsubay meslek yüksek okulunda eğitim ve öğretim görmek üzere astsubay hazırlama okulu ile sivil lise ve dengi okullardan alınan öğrencilerin intibak süresince sahip oldukları statü, diğeri ise; intibak eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerin and içme törenini müteakip, astsubay meslek yüksek okulundan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle astsubay meslek yüksek okulu ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları askerî öğrenci statüsüdür. Anılan Yönetmeliğin 61 inci maddesinin son fıkrasının son cümlesinde okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin askerî öğrenci statülerinin devam edeceği açık bir şekilde belirtilmektedir. Davacının 25.05.2015 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile okuldan çıkarılma kararı verildiği ve karar kesinleşinceye kadar okuldan uzaklaştırıldığı, 18.06.2015 tarihinde yetkili merci tarafından okuldan çıkarılma kararının onaylanarak durumun davacıya 09.07.2015 tarihinde tebliğ edilmesi neticesinde askerî öğrenci statüsünün sona erdiği, davacının eğitim-öğretim gördüğü kurumda gireceği akademik sınavların 12.06.2015 tarihinde başladığı, 19.06.2015 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında, öğrencilik statüsünün sona erdiği 09.07.2015 tarihinden önce askeri öğrenci statüsü devam ederken, sınavlara girmeyi talep etmesine rağmen davacının akademik sınavlara alınmamasının davacının askeri öğrenci statüsü ile kazandığı hakların erişimini kısıtladığı ve Anayasa’nın 42 nci maddesine de aykırılık teşkil edeceği değerlendirilerek sınava alınmama işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır (AYİM 2. D. 10.02.2016, E. 2015/1433, K. 2016/277).

 

HUKUK HABERLERİ MAKALELER

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.

İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.