HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ tarafından yazılan NOTLU – AÇIKLAMALI – İÇTİHATLI – ÖRNEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ ASKERÎ CEZA KANUNUTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT adlı Kitabın 24. BASKISI OCAK 2019'DA ÇIKMIŞTIR. OFİS NUMARALARINI ARAYARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

Hakkımda

Avukat Cihan KOÇ 1966 yılında Ulubey’de doğmuştur. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “Kolluğun Adlî Görevleri” isimli tezini vererek “Yüksek Lisans” çalışmalarını tamamlamıştır.

1984-1991 yılları arasında J.Gn.K.lığı’nın değişik kademelerinde çalışmış, 1991-2008 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde Hukuk Dersleri öğretmenliği görevinde bulunmuş, 2002-2008 yılları arasında aynı zamanda da Disiplin Subaylığı görevini yürütmüştür. Av.Cihan KOÇ’un yayınlanmış çok sayıda makalesi ile;

* Gerekçeli, Karşılaştırma Tablolu, Yeni ve Eski Kanun Metinleri İle
Birlikte Türk Ceza Kanunu,
* Notlu-Açıklamalı-İçtihatlı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği,
Askeri Ceza Kanunu,
Disiplin Mahkemeleri Kanunu, Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat,
* Gerekçeli, Karşılaştırma Tablolu Ceza Muhakemesi Kanunu,
* Kolluğun (Jandarma ve Polisin) Adlî Görevleri,
* Kolluk Görev ve Yetkileri Mevzuatı
(Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ve Av. Coşkun ÖZBUDAK ile birlikte),
* Kolluğun Önleyici ve Adli Görevleri, Kolluk Hukuku
(Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ve Av. Coşkun ÖZBUDAK ile birlikte),
* Ceza ve Yargılama Hukukunda Temel Yasalar
(Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ve Av. Coşkun ÖZBUDAK ile birlikte),
* Trafik Mevzuatı
(Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ve Av. Coşkun ÖZBUDAK ile birlikte)
* Türk Hukuk Sisteminde Kast ve Taksir
(Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ile birlikte)
* Notlu, Açıklamalı, İçtihatlı Özel Güvenlik Hukuku
(E) J.Öğ.Kd.Yzb Coşkun ÖZBUDAK’la birlikte)
* Açıklamalı, İçtihatlı Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
(Hâkim Alp Aziz BACAK’la birlikte),
Adlı kitapları bulunmaktadır.


HUKUK HABERLERİ MAKALELER

BEKÇİLİĞE ALINMAMA–GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Devamı için tıklayınız.

 

TSK’DAN AYIRMA (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME SEBEBİYLE SÖZLEŞME FESHİ (UZMAN ERBAŞ)
Devamı için tıklayınız.

KARA HARP OKULU AYIRMA
Devamı için tıklayınız.

FAİZ ÖDENMEMESİ
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞME YENİLEMEME (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ SUBAY (SÖZLEŞME YENİLEMEME)
Devamı için tıklayınız.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (SUTASAK)
Devamı için tıklayınız.

İLİŞİK KESME (MEMUR)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.

 

İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.