HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ tarafından yazılan NOTLU – AÇIKLAMALI – İÇTİHATLI – ÖRNEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ ASKERÎ CEZA KANUNUTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT adlı Kitabın 24. BASKISI OCAK 2019'DA ÇIKMIŞTIR. OFİS NUMARALARINI ARAYARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

HUKUK HABERLERİ

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ 
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının imzalanan sözleşme ile İzmir Gaziemir Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda uzman erbaş kursiyeri olarak göreve başladığı, davacı hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında ilgili birimlerce kendisi ve yakını hakkında düzenlenen bilgi notuna istinaden güvenlik soruşturmasının ilgili kurulca “menfi” olarak değerlendirildiği ve davacı hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığından bahisle 25/10/2018 tarihli onayla uzman erbaş sözleşmesi feshedilerek eğitimine son verilip terhis edildiği, bunun üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Dava konusu somut olayda uyuşmazlığın, davacı hakkındaki teyide muhtaç bilgi notu ile davacının yakını hakkında bildirilen bilgi notu nedeniyle güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilmesinden kaynaklandığı, davacı hakkındaki bilgi notuna dair somut bir bilgi ve belge bulunmadığı gibi; davacının ne şekilde, ne kadar süreyle, hangi örgüt üyeleri ile bağlantılı olduğunun ortaya konulmadığı, diğer taraftan söz konusu bilginin teyide muhtaç olduğu hususu da bilgi notunda açıkça belirtildiği, davacının yakını hakkında bildirilen olumsuz notun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı ve icra ettiği kamu faaliyeti gereği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilebilmesi için yeterli nitelikte olup olmadığı yönünde değerlendirme yapmak gerekir ise; söz konusu bilgi notunda davacının hangi yakınından söz edildiği, FETÖ/PDY üyesi şahsın bilgisayarında hangi yakınının isminin yer aldığı belirtilmemekle birlikte; davacının yakını FETÖ/PDY terör örgütü üyesi şahısla irtibatlı olduğu hususunda da açık, somut bir bilginin yer almadığı, söz konusu şahsın bahsi geçen örgüte aidiyeti, irtibatı yahut iltisakı olduğu sonucunu ortaya koymaya yeterli nitelikte bilginin ortaya konulmadığı, bununla birlikte davacının (bilgi notunda yakınlık derecesi ile tanımlanan düzeyde bulunan) yakını iki şahsın da halen Devlet memuru olarak çeşitli kurumlarda görev yaptığı anlaşılmaktadır. Bu yönüyle davalı idare tarafından sunulan bilgilerin davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilmesini gerektirecek yeterli nitelikte olmadığı, somut bilgi ve belgelere dayanmadığı, teyide muhtaç bilgiler olduğu ve yeterli nitelikte olmayan bilgiye dayanılarak davacı hakkındaki güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmakta olup dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline (İzmir 5. İdare Mahkemesi, 06.05.2019, Esas: 2018/1312, Karar: 2019/583).

 

HUKUK HABERLERİ MAKALELER

BEKÇİLİĞE ALINMAMA–GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Devamı için tıklayınız.

 

TSK’DAN AYIRMA (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME SEBEBİYLE SÖZLEŞME FESHİ (UZMAN ERBAŞ)
Devamı için tıklayınız.

KARA HARP OKULU AYIRMA
Devamı için tıklayınız.

FAİZ ÖDENMEMESİ
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞME YENİLEMEME (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ SUBAY (SÖZLEŞME YENİLEMEME)
Devamı için tıklayınız.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (SUTASAK)
Devamı için tıklayınız.

İLİŞİK KESME (MEMUR)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.

İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.